اسکرچر مدل نارون کدیپک  یک گزینه مناسب برای گربه شماست اگر به دنبال بک اسکرچر متفاوت می گردید. اسکرچردرخت نارون در قسمت پایین یک لانه بزرگ دارد که ورودی‌اش در قسمت عرضی بوده و فضای دنجی برای گربه فراهم می‌کند، روبروی لانه تونل این مدل را مشاهده می‌کنید که بالای آن نیز فضایی برای نشستن قرار دارد.

در قسمت فوقانی این محصول یک صفحه بزرگ سوراخ دار وجود دارد که موجب دسترسی بهتر گربه به نقاط مختلف محصول و ستون‌های کنفی برای اسکرچ کردن می‌گردد.

همچنین ننو و نشیمن لبه دار در قسمت فوقانی محصول تعبیه شده است که به همراه سه منگوله بازی محیط جذابی برای گربه خواهد بود.